mb_scrub

(PHP 7 >= 7.2.0)

mb_scrubDescription

Açıklama

mb_scrub ( string $str [, string $encoding ] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

str

encoding

Dönen Değerler