Çok baytlı Dizge İşlevleri

Kaynakça

Çok baytlı karakter kodlama şemaları ve bunlarla ilgili konular oldukça karmaşık olup bu belgelemenin kapsamı dışındadır. Bu konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere ve başka kaynaklara bakınız.

İçindekiler

 • mb_check_encoding — Dizgenin belirtilen kodlama için geçerli olup olmadığını sınar
 • mb_chr — Get a specific character
 • mb_convert_case — Bir dizgeye büyük-küçük harf dönüşümü uygular
 • mb_convert_encoding — Karakter kodlaması dönüşümü yapar
 • mb_convert_kana — Bir "kana" dizgeyi diğerine ("zen-kaku", "han-kaku" vs.) dönüştürür
 • mb_convert_variables — Değişken içeriğinin karakter kodlamasını dönüştürür
 • mb_decode_mimeheader — MIME başlık alanındaki dizgeyi dönüştürür
 • mb_decode_numericentity — HTML sayısal karakter gösterimini karaktere dönüştürür
 • mb_detect_encoding — Karakter kodlamasını algılar
 • mb_detect_order — Karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar/döndürür
 • mb_encode_mimeheader — Dizgeyi MIME başlığı için kodlar
 • mb_encode_numericentity — Karakter kodlarını HTML sayısal karakter gösterimlerine dönüştürür
 • mb_encoding_aliases — Get aliases of a known encoding type
 • mb_ereg_match — Çok baytlı dizge için düzenli ifadeyi eşleştirir
 • mb_ereg_replace_callback — Perform a regular expression search and replace with multibyte support using a callback
 • mb_ereg_replace — Çok baytlı karakter destekli düzenli ifade yer değiştirmesi yapar
 • mb_ereg_search_getpos — Sonraki düzenli ifade eşleşmesi için başlangıç konumunu döndürür
 • mb_ereg_search_getregs — Sonuncu çok baytlı düzenli ifade eşleşmesinin sonucunu döndürür
 • mb_ereg_search_init — Çok baytlı düzenli ifade eşleşmesi için kullanılacak dizge ve düzenli ifadeyi tanımlar
 • mb_ereg_search_pos — Evvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçasının uzunluğunu ve konumunu döndürür
 • mb_ereg_search_regs — Çok baytlı düzenli ifadenin eşleşen parçası ile döner
 • mb_ereg_search_setpos — Sonraki düzenli ifade eşleşmesinin başlangıç noktasını tanımlar
 • mb_ereg_search — Evvelce tanımlanmış çok baytlı dizge için çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi yapar
 • mb_ereg — Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir
 • mb_eregi_replace — Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı karakter destekli düzenli ifade yer değiştirmesi yapar
 • mb_eregi — Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular
 • mb_get_info — Mbstring değiştirgelerinin dahili ayarlarını döndürür
 • mb_http_input — HTTP girdi karakter kodlamasını algılar
 • mb_http_output — HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
 • mb_internal_encoding — Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
 • mb_language — Geçerli dili tanımlar/döndürür
 • mb_list_encodings — Desteklenen kodlamaların tamamını bir dizi olarak döndürür
 • mb_ord — Get code point of character
 • mb_output_handler — Çıktı tamporundaki karakter kodlamasını dönüştüren geriçağırım işlevi
 • mb_parse_str — GET/POST/COOKIE verisini çözümler ve küresel değişkenleri tanımlar
 • mb_preferred_mime_name — MIME karakter kümesi dizgesini döndürür
 • mb_regex_encoding — mbregex işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak döndürür
 • mb_regex_set_options — mbregex işlevleri için öntanımlı seçenekleri tanımlar/döndürür
 • mb_scrub — Description
 • mb_send_mail — Kodlanmış olarak posta gönderir
 • mb_split — Çok baytlı bir dizgeyi düzenli ifade ile parçalara ayırır
 • mb_strcut — Dizgenin başlangıcı ve uzunluğu belirtilen parçası ile döner
 • mb_strimwidth — Dizgeyi belirtilen genişlikte kırpar
 • mb_stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
 • mb_stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
 • mb_strlen — Dizge uzunluğu ile döner
 • mb_strpos — Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
 • mb_strrchr — Bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
 • mb_strrichr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir dizgenin içinde bulunan bir karaktere göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
 • mb_strripos — Bir dizgenin içinde harf büyüklüğüne duyarsız olarak başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür
 • mb_strrpos — Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye son rastlanılan noktanın indisini döndürür
 • mb_strstr — Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner
 • mb_strtolower — Dizgeyi küçük harfli yapar
 • mb_strtoupper — Dizgeyi büyük harfli yapar
 • mb_strwidth — Dizge genişliğini döndürür
 • mb_substitute_character — İkame karakteri atar/döndürür
 • mb_substr_count — Mevcut alt dizgelerin sayısı ile döner
 • mb_substr — Dizgenin bir alt dizgesini alır