mhash_get_block_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mhash_get_block_sizeBelirtilen algoritmanın küme boyunu döndürür

Açıklama

mhash_get_block_size ( int $algoritma ) : int

Belirtilen algoritmanın küme boyunu döndürür.

Değiştirgeler

algoritma

MHASH_XXX sabitlerinden biri olarak kullanılacak algoritma.

Dönen Değerler

algoritma mevcut değilse FALSE varsa bayt cinsinden küme uzunluğu döner.

Örnekler

Örnek 1 - mhash_get_block_size() örneği

<?php

echo mhash_get_block_size(MHASH_MD5); // 16

?>