mhash_get_hash_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mhash_get_hash_nameBelirtilen algoritmanın ismini döndürür

Açıklama

mhash_get_hash_name ( int $algoritma ) : string

Belirtilen algoritmanın ismini döndürür.

Değiştirgeler

algoritma

MHASH_XXX sabitlerinden biri olarak kullanılacak algoritma.

Dönen Değerler

algoritma mevcut değilse FALSE varsa algoritmanın ismini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mhash_get_hash_name() örneği

<?php

echo mhash_get_hash_name(MHASH_MD5); // MD5

?>