mhash

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mhashİleti özetini hesaplar

Açıklama

mhash ( int $algoritma , string $veri [, string $anahtar ] ) : string

Belirtilen algoritma kullanılarak belirtilen veri için bir özet üretilir.

Değiştirgeler

algoritma

MHASH_XXX sabitlerinden biri olarak özet üretiminde kullanılacak algoritma.

veri

Bir dizge olarak özeti üretilecek veri.

anahtar

Belirtilirse işlev bir ileti özeti yerine bir HMAC özeti döndürür. HMAC, ileti kimlik doğrulaması için anahtarlı bir özettir, başka bir deyişle belirtilen anahtara bağlı bir ileti özetidir. Mhash tarafından desteklenen algoritmaların bazıları HMAC kipinde kullanılamaz.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE, yoksa elde edilen ileti özetini veya HMAC özetini bir dizge olarak döndürür.