mhash_keygen_s2k

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

mhash_keygen_s2kBir anahtar üretir

Açıklama

mhash_keygen_s2k ( int $özet , string $parola , string $tuz , int $uzunluk ) : string

Belirtilen özet için kullanıcı tarafından sağlanan parola ile bir anahtar üretir.

Kullanılan algoritma OpenPGP belgesinde (» RFC 2440) belirtilen Tuzlu S2K algoritmasıdır.

Kullanıcılar klavye ile yazabilecekleri anahtarlar seçeceklerinden kullanıcı tarafından sağlanan parolaların anahar olarak kullanılmaya elverişli olmadıklarını unutmayın. Bu parolalarda genelde 6, 7 (veya daha az) bitlik karakterler kullanılır. Kullanıcı tarafından sağlanan anahtara bir çeşit dönüşüm (bu işlev gibi) uygulamanızı hararetle öneririz.

Değiştirgeler

özet

MHASH_XXX sabitlerinden biri olarak anahtarı oluşturmak için kullanılacak özet.

parola

Kullanıcı tarafından sağlanmış parola.

tuz

Anahtar üretirken her anahtar için farklı bir tuz belirtilmelidir. Anahtarı denetlerken bu tuzu bilmeniz gerekir. Bu bakımdan en iyisi anahtara eklemektir. Tuz sabit 8 bayt uzunlukta olmalıdır, eğer daha kısa belirtilirse dolgu karakteri olarak "\0" kullanılır.

bytes

Bayt cinsinden anahtar uzunluğu.

Dönen Değerler

Bir hata durumunda FALSE, yoksa üretilen anahtarı bir dizge olarak döndürür.