mysql_select_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_select_dbBir MySQL veritabanı seçer

Açıklama

mysql_select_db ( string $veritabanı_adı [, resource $bağlantı_belirteci ] ) : bool

Belirtilen bağlantı belirteci ile ilişkili sunucuda, geçerli etkin veritabanını ayarlar. Takip eden bütün mysql_query() çağrıları etkin veritabanında yapılacaktır.

Değiştirgeler

veritabanı_adı

Seçilecek veritabanının adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_select_db() örneği

<?php

$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Bağlı değil : ' mysql_error());
}

// foo'yu geçerli veritabanı yap
$db_selected mysql_select_db('foo'$link);
if (!
$db_selected) {
    die (
'foo kullanılamaz : ' mysql_error());
}
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_selectdb()

Ayrıca Bakınız