MySQL İşlevleri

Notlar

Bilginize:

Çoğu MySQL işlevi bağlantı_belirteci'ni sonuncu tercihe bağlı değiştirge olarak kabul eder. Eğer verilmemişse, son açılan bağlantı kullanılır. Eğer yoksa, php.ini'de belirlenen öntanımlı değiştirgelerle bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Eğer başarılı olamazsa, işlev FALSE sonucunu döndürür.

İçindekiler