ncurses_erasechar

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_erasecharReturns current erase character

Açıklama

ncurses_erasechar ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the current erase character.

Dönen Değerler

The current erase char, as a string.

Ayrıca Bakınız