ncurses_killchar

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_killcharReturns current line kill character

Açıklama

ncurses_killchar ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the current line kill character.

Dönen Değerler

Returns the kill character, as a string.

Ayrıca Bakınız