ncurses_has_ic

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_has_icCheck for insert- and delete-capabilities

Açıklama

ncurses_has_ic ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Checks whether the terminal has insert and delete capabilities.

Dönen Değerler

Returns TRUE if the terminal has insert/delete-capabilities, FALSE otherwise.

Ayrıca Bakınız