ncurses_has_il

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_has_ilCheck for line insert- and delete-capabilities

Açıklama

ncurses_has_il ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Checks whether the terminal has insert- and delete-line-capabilities.

Dönen Değerler

Returns TRUE if the terminal has insert/delete-line capabilities, FALSE otherwise.

Ayrıca Bakınız