ncurses_isendwin

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_isendwinNcurses is in endwin mode, normal screen output may be performed

Açıklama

ncurses_isendwin ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Checks if ncurses is in endwin mode.

Dönen Değerler

Returns TRUE, if ncurses_end() has been called without any subsequent calls to ncurses_wrefresh(), FALSE otherwise.

Ayrıca Bakınız