ncurses_wrefresh

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wrefreshRefresh window on terminal screen

Açıklama

ncurses_wrefresh ( resource $window ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

window