ncurses_wnoutrefresh

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wnoutrefreshCopies window to virtual screen

Açıklama

ncurses_wnoutrefresh ( resource $window ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

window