odbc_alan_adı

(No version information available, might only be in Git)

odbc_alan_adıSütun ismini döndürür

Açıklama

odbc_alan_adı ( resource $sonuç_kimliği , int $alannum ) : string

Sütun kümesindeki sütun numarası belirtilen alanın adını döndürür.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alannum

Alan (sütun) numarası. Sütun numaraları 1'den başlar.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE, yoksa alan adını bir dizge olarak döndürür.