odbc_field_scale

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_field_scaleBir alanın skalasını döndürür

Açıklama

odbc_field_scale ( resource $sonuç_kimliği , int $alannum ) : int

Sonuç içinde numarası belirtilen alanın skalasını döndürür.

Değiştirgeler

sonuç_kimliği

odbc_exec() ile döndürülmüş bir sonuç tanıtıcısı.

alannum

Alan (sütun) numarası. Sütun numaraları 1'den başlar.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE, yoksa alan skalasını bir tamsayı olarak döndürür.