openssl_error_string

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_error_stringOpenSSL hata iletisini döndürür

Açıklama

openssl_error_string ( void ) : string

OpenSSL kütüphanesinde son oluşan hatanın iletisini döndürür. Hata iletileri bir yığıta kaydedilir, dolayısıyla tüm hata iletilerini toplamak için bu işlevin defalarca çağrılması gerekir.

Dönen Değerler

Döndürülecek hata iletisi kalmamışsa FALSE, varsa bir hata dizgesi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_error_string() örneği

<?php
// Bazı openssl işlevlerinin başarısız olduğunu varsayalım
while ($msg openssl_error_string())
    echo 
$msg "<br />\n";
?>