openssl_encrypt

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_encryptVeriyi şifreler

Açıklama

openssl_encrypt ( string $veri , string $yöntem , string $parola [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

Belirtilen veri'yi belirtilen yöntem ve parola ile şifreler ve bir base64 kodlu dizge olarak veya ham bir dizge olarak döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

veri

Şifrelenecek veri.

yöntem

Şifreleme yöntemi.

parola

Parola.

ham_çıktı

Çıktı ham olarak döndürülecekse TRUE, base64 kodlanmış olarak döndürülecekse FALSE olmalıdır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa şifrelenmiş veri dizgesi döner.

Hatalar/İstisnalar

yöntem değiştirgesi ile bilinmeyen bir şifreleme algoritması belirtilmişse E_WARNING seviyesinde bir hata oluşur.

Ayrıca Bakınız