pcntl_exec

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_execBelirtilen programı geçerli süreç ortamında çalıştırır

Açıklama

pcntl_exec ( string $yol [, array $değiştirgeler [, array $ortam ]] ) : void

Belirtilen programı belirtilen değiştirgelerle çalıştırır.

Değiştirgeler

yol

İkil bir çalıştırılabilirin veya ilk satırında kendini çalıştıracak yorumlayıcının ( #!/usr/local/bin/perl gibi) belirtildiği bir betiğin dosya yolu. Daha fazla bilgi için execve(2) kılavuz sayfasına bakınız.

değiştirgeler

Programa komut satırında aktarılacak değiştirgeleri içeren dizi.

ortam

Programa ortam olarak aktarılacak dizgelerden oluşan bir dizi. Dizi elemanlarının her biri isim => değer biçiminde, isim ortam değişkeninin ismi olmak üzere bir isim-değer çifti içerir.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE döner. Başarı durumunda işlev dönmez.