pcntl_fork

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_forkÇalışan süreci çatallar

Açıklama

pcntl_fork ( void ) : int

Çalışan süreçten, sadece PID ve PPID'si farklı bir çocuk süreç oluşturur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar için sisteminizdeki fork(2) kılavuz sayfasına bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda, ana sürecin icra evresinde çocuk sürecin süreç kimliği, çocuk sürecin icra evresinde ise 0 döner. Hiç çocuk süreç oluşturulmamışsa veya bir hata oluşmuşsa -1 döner.

Örnekler

Örnek 1 - pcntl_fork() örneği

<?php

$pid 
pcntl_fork();
if (
$pid == -1) {
     die(
'çatallanamadı');
} else if (
$pid) {
     
// ana süreç
     
pcntl_wait($status); // Zombi çocuklar için koruma
} else {
     
// çocuk süreç
}

?>

Ayrıca Bakınız