posix_mknod

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

posix_mknodÖzel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur

Açıklama

posix_mknod ( string $yol , int $kip [, int $büyük = 0 [, int $küçük = 0 ]] ) : bool

Özel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur.

Değiştirgeler

yol

Oluşturulacak dosyanın yolu.

kip

İzinlerle şu sabitleren biri bitsel VEYAlanarak belirtilir: POSIX_S_IFREG, POSIX_S_IFCHR, POSIX_S_IFBLK, POSIX_S_IFIFO, POSIX_S_IFSOCK.

büyük

Büyük aygıt numarası (S_IFCHR veya S_IFBLK belirtirken gerekir).

küçük

Küçük aygıt numarası (öntanımlı değer: 0).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_mknod() örneği

<?php

$file 
'/tmp/tmpfile';  // dosya ismi
$type POSIX_S_IFBLK;   // dosya türü (blok aygıtı)
$permissions 0777;     // sekizlik izinler
$major 1;
$minor 8;              // /dev/random

if (!posix_mknod($file$type $permissions$major$minor)) {
    die(
'Hata ' posix_get_last_error() . ': ' posix_strerror(posix_get_last_error()));
}

?>

Ayrıca Bakınız