POSIX İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Ayrıca bakınız: Süreç Denetim İşlevleri

İçindekiler

 • posix_access — Bir dosyanın izinlerine bakar
 • posix_ctermid — Denetim uçbiriminin dosya yolunu döndürür
 • posix_errno — Takma Adı: posix_get_last_error
 • posix_get_last_error — Başarısız olan son POSIX işlevinden atanan hata numarasını döndürür
 • posix_getcwd — Çalışılan dizinin tam yolunu döndürür
 • posix_getegid — Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
 • posix_geteuid — Çalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür
 • posix_getgid — Çalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür
 • posix_getgrgid — Grup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • posix_getgrnam — İsmi belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • posix_getgroups — Çalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür
 • posix_getlogin — Oturumu açan kullanıcının ismini döndürür
 • posix_getpgid — Süreç kimliği belirtilen sürecin süreç grup kimliğini döndürür
 • posix_getpgrp — Çalışan sürecin süreç grup kimliğini döndürür
 • posix_getpid — Çalışan sürecin süreç kimliğini döndürür
 • posix_getppid — Üst süreç kimliğini döndürür
 • posix_getpwnam — Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • posix_getpwuid — Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • posix_getrlimit — Sistem özkaynak sınırları hakkında bilgi verir
 • posix_getsid — Geçerli sürecin oturum kimliğini döndürür
 • posix_getuid — Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür
 • posix_initgroups — Grup erişim listesini hesaplar
 • posix_isatty — Dosya tanıtıcısı bir etkileşimli uçbirimle ilişkili mi diye bakar
 • posix_kill — Bir sürece bir sinyal gönderir
 • posix_mkfifo — Bir isimli boru dosyası (FIFO) oluşturur
 • posix_mknod — Özel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur
 • posix_setegid — Geçerli sürecin etkin grup kimliğini belirler
 • posix_seteuid — Geçerli sürecin etkin kullanıcı kimliğini belirler
 • posix_setgid — Geçerli sürecin grup kimliğini tanımlar
 • posix_setpgid — İş denetimi için süreç grup kimliğini tanımlar
 • posix_setrlimit — Set system resource limits
 • posix_setsid — Geçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir
 • posix_setuid — Geçerli sürecin kullanıcı kimliğini tanımlar
 • posix_strerror — Belirtilen hatanum ile ilgili sistem hata iletisini döndürür
 • posix_times — Süreçle ilgili işlemci zamanlarını döndürür
 • posix_ttyname — Uçbirim aygıt ismini belirler
 • posix_uname — Sistem hakkında bilgi verir