putenv

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

putenvBir ortam değişkenine değer atar

Açıklama

putenv ( string $atama_dizgesi ) : bool

atama_dizgesi'ni sunucu ortamına ekler. Yeni ortam değişkeni sadece o anki istek için istek süresince geçerli olacaktır. İstek sunumunun sonunda ortam özgün durumuna getirilir.

Belli ortam değişkenlerinin atanması bir güvenlik sorunun ortaya çıkma ihtimalini arttırır. safe_mode_allowed_env_vars yönergesi virgül ayraçlı bir önekler listesi içerir. Güvenli kipte kullanıcı sadece bu yönergede belirtilen öneklerden biriyle başlayan ortam değişkenlerini değiştirebilir. Öntanımlı olarak, kullanıcılar sadece PHP_ önekiyle başlayan (PHP_FOO=BAR gibi) ortam değişkenlerine değer atayabilirler. Dikkat: Eğer yönergeye değer olarak boş bir dizge atanmışsa kullanıcı her ortam değişkenine değer atayabilir!

safe_mode_protected_env_vars yönergesi, kullanıcının putenv() işlevini kullanarak değiştiremeyeceği ortam değişkenlerinin virgül ayraçlı listesini içerir. safe_mode_allowed_env_vars yönergesinde belirtilen önekler safe_mode_protected_env_vars yönergesinde belirtilen ortam değişkenlerine uysa bile bu ortam değişkenlerine putenv() ile değer atanamaz.

Değiştirgeler

atama_dizgesi

"FOO=BAR" gibi bir atama dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir ortam değişkeninin atanması

<?php
putenv
("UNIQID=$uniqid");
?>

Notlar

Uyarı

Bu yönergeler sadece güvenli kip etkinken geçerlidir!

Ayrıca Bakınız

  • getenv() - Bir ortam değişkeninin değerini döndürür