restore_include_path

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

restore_include_pathinclude_path yönergesini eski değerine ayarlar

Açıklama

restore_include_path ( void ) : void

include_path yönergesinin çalışma anı değerini tekrar php.ini dosyasında belirtilen değerine ayarlar.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - restore_include_path() örneği

<?php

echo get_include_path();  // .:/usr/local/lib/php

set_include_path('/inc');

echo 
get_include_path();  // /inc

// PHP 4.3.0 ve sonrasında çalışır
restore_include_path();

// Bütün PHP sürümlerinde çalışır
ini_restore('include_path');

echo 
get_include_path();  // .:/usr/local/lib/php

?>

Ayrıca Bakınız