require

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

require deyimi bir başarısızlıkta E_COMPILE_ERROR seviyesinden ölümcül bir hata vermesi dışında include deyimi ile aynıdır. Başka bir deyişle, include deyiminin sadece bir uyarı (E_WARNING) vererek çalışmayı sürdürdüğü durumda require deyimi betiğin hata vererek durmasına sebep olur.

Deyimin nasıl çalıştığını öğrenmek için include belgesine bakınız.