return

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

return program denetimini çağrıldığı modüle döndürür ve program kendinden sonra gelen ifadeden itibaren çalışmayı sürdürür

Bir işlevin içinde kullanıldığında, return deyimi çalışmakta olan işlevi hemen sonlandırıp değiştirgesini çağrılan işlevin değeri olarak döndürür. return ayrıca, bir betiğin veya bir eval() deyiminin çalışmasını sonlandırmak için de kullanılabilir.

Betik genelinde çağrıldığında, betik dosyasının çalışmasını sonlandırılır. Eğer dosya include ya da require ile betik dosyasına dahil edilmiş bir dosya ise, return deyimi akış denetiminin ana dosyaya aktarılmasını sağlar. Dahası, return deyiminin çağrıldığı dosya include ile dahil edilmişse return değeri include çağrısının değeri olarak dönecektir. return ana betik dosyasının içinden çağrıldığı takdirde, betiğin çalışması sonlandırılacaktır. Eğer return deyiminin çağrıldığı dosya, ismi php.ini içindeki auto_prepend_file veya auto_append_file yapılandırma seçenekleri ile atanan bir dosya ise bu betik dosyasının da çalışmasını sonlandıracaktır.

Daha fazla bilgi için, Dönüş değerleri bölümüne bakınız.

Bilginize: return bir işlev değil bir dil oluşumu olduğundan, değiştirgesini içeren parantez yalnızca değiştirge bir ifade içeriyorsa zorunludur. Bir değişken döndürürken genellikle parantez kullanılmaz ve kullanılmaması önerilir.

Bilginize: Değiştirgesiz kullanılacaksa parantez konulmamalıdır bu durumda dönen değer NULL olur. Değiştirge içermeyen parantez kullanımı bir çözümleme hatası ile sonuçlanır.