session_abort

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7)

session_abortDiscard session array changes and finish session

Açıklama

session_abort ( void ) : bool

session_abort() finishes session without saving data. Thus the original values in session data are kept.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 The return type of this function is bool now. Formerly, it has been void.

Ayrıca Bakınız