boolean

En basit türdür. Bir mantıksal ifadenin sonucu TRUE veya FALSE olan bir doğruluk değeridir.

Sözdizimi

Bir boolean sayılını belirtmek için TRUE veya FALSE sabiti kullanılır. Her ikisi de harf büyüklüğüne duyarsızdır.

<?php
$foo 
True// $foo değişkenine TRUE değeri atanır.
?>

Genelde, boolean türünde bir değer döndüren bir işleç ifadesinin sonucu bir denetim yapısına aktarılır.

<?php
// == işleci, eşitliği sınar ve
// boolean türünde bir değer döndürür
if ($eylem == "sürümü göster") {
    echo 
"Sürüm numarası 1.23'tür.";
}

// Bu gereksizdir çünkü aynı manada kullanılır
if ($ayırıcı_göster == TRUE) {
    echo 
"<hr>\n";
}

// ... böylesi daha iyidir:
if ($ayırıcı_göster) {
    echo 
"<hr>\n";
}
?>

boolean türüne dönüşüm

Bir değeri doğrudan boolean türüne dönüştürmek için (bool) veya (boolean) çarpıtmalarını kullanabilirsiniz. Ancak, bir boolean değiştirge gerektiren bir işleç, işlev veya denetim yapısı dönüşümün özdevinimli olarak yapılmasını sağladığından çoğu durumda tür çarpıtma gereksizdir.

Ayrıca, Tür Dönüşümü bölümüne de bakınız.

Aşağıdaki değerler boolean türüne dönüşümde FALSE olarak ele alınırlar:

Bunların dışında kalan tüm değerler TRUE olarak ele alınır (resource türler ve NAN dahil).

Uyarı

-1 ve sıfırdan farklı diğer değerler (pozitif veya negatif) TRUE olarak ele alınır.

<?php
var_dump
((bool) "");        // bool(false)
var_dump((bool) 1);         // bool(true)
var_dump((bool) -2);        // bool(true)
var_dump((bool) "foo");     // bool(true)
var_dump((bool) 2.3e5);     // bool(true)
var_dump((bool) array(12)); // bool(true)
var_dump((bool) array());   // bool(false)
var_dump((bool) "false");   // bool(true)
?>