session_id

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_idGeçerli oturum kimliğini döndürür ve/veya tanımlar

Açıklama

session_id ([ string $id ] ) : string

session_id() işlevi, geçerli oturumun oturum kimliğini döndürür.

URL'lere eklemek amacıyla geçerli oturumun oturum kimliği oturum ismiyle birlikte SID sabitinden de öğrenilebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Oturum Yönetim Sistemine bakınız.

Değiştirgeler

id

id belirtilmişse, geçerli oturum kimliğinin yerini alır. session_id() bu amaçla kullanılacaksa session_start() işlevinden önce çağrılmalıdır. Oturum kayıt ortamına bağlı olarak oturum kimliği içinde tüm karakterlere izin verilmez. Örneğin, oturum kayıt ortamı dosyalar olduğu takdirde sadece a-z A-Z 0-9 , (virgül) and - (tire) karakterlerine izin verilir.

Bilginize: Oturum çerezleri kullanıldığında, session_id() işlevini oturum kimliğini değiştirmek için kullanırsanız, geçerli oturum kimliğinin belirtilenle aynı olup olmadığına bakılmaksızın session_start() çağrısı yapıldığında daima yeni bir çerez gönderilir.

Dönen Değerler

session_id() işlevi geçerli oturumun oturum kimliğini veya geçerli bir oturum yoksa boş bir dizge ("") döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 Oturum kayıt ortamı dosyalar olduğu takdirde, artık , (virgül) ve - (tire) karakterlerine de izin veriliyor.

Ayrıca Bakınız