session_regenerate_id

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

session_regenerate_idGeçerli oturum kimliğini yenisiyle değiştirir

Açıklama

session_regenerate_id ([ bool $eski_oturumu_sil = false ] ) : bool

session_regenerate_id() işlevi geçerli oturum kimliğini yenisiyle değiştirirken oturum bigisini korur.

Değiştirgeler

eski_oturumu_sil

TRUE ise oturumla ilişkili eski dosya silinir. FALSE öntanımlı değerdir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.3 Oturum çerezleri etkinse, yeni oturum kimliğiyle ilişkili yeni oturum çerezi artık session_regenerate_id() işlevi tarafından gönderiliyor.
5.1.0 eski_oturumu_sil değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - session_regenerate_id() örneği

<?php
session_start
();

$old_sessionid session_id();

session_regenerate_id();

$new_sessionid session_id();

echo 
"Eski oturum: $old_sessionid<br />";
echo 
"Yeni oturum: $new_sessionid<br />";

print_r($_SESSION);
?>

Ayrıca Bakınız