setrawcookie

(PHP 5, PHP 7)

setrawcookieBir çerezi değerini URL kodlamasından geçirmeden gönderir

Açıklama

setrawcookie ( string $isim [, string $değer [, int $zaman_aşımı = 0 [, string $yol [, string $alan [, bool $güvenli = false [, bool $sadece_http = false ]]]]]] ) : bool

setrawcookie() işlevi, çerez değerini tarayıcıya gönderirken özdevinimli olarak URL kodlamasından geçirmemesi dışında setcookie() işlevine benzer.

Değiştirgeler

Değiştirge bilgileri için setcookie() belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 sadece_http değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız