socket_write

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

socket_writeBir sokete yazar

Açıklama

socket_write ( resource $soket , string $tampon [, int $uzunluk = 0 ] ) : int

Belirtilen tampon'u belirtilen soket'e yazar.

Değiştirgeler

soket

Tamponun yazılacağı soket.

tampon

Sokete yazılacak veri.

uzunluk

Belirtilmesi isteğe bağlı olup, sokete yazılacak bayt sayısını belirler. Tampon uzunluğundan büyükse tampon uzunluğundan fazlası yok sayılır.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE yoksa sokete başarıyla yazılan bayt sayısı döner. Hata kodu socket_last_error() işleviyle alınabilir. Bu kod socket_strerror() işlevine aktarılarak hata açıklaması alınablir.

Bilginize:

Hiçbir baytın yazılmadığı anlamına gelen 0 dönüş değeri oldukça geçerli bir dönüş değeridir. Bu bakımdan FALSE değerini sınamak için === işlecini kullanmalısınız.

Notlar

Bilginize:

socket_write() işlevinin tampondaki tüm baytları yazması gerekli değildir. Ağ üzerindeki tamponlara ve benzerlerine bağlı olarak verinin belli bir miktarı hatta tampon çok daha büyük olsa bile sadece bir bayt yazılması bile başarılı bir işlem kabul edilir. Bu bakımdan yazılan bayt sayısını denetleyerek verinin kalanını aktarmayı unutmayın.

Ayrıca Bakınız