sodium_bin2hex

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_bin2hexEncode to hexadecimal

Açıklama

sodium_bin2hex ( string $bin ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

bin

Dönen Değerler