sodium_compare

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_compareCompare large numbers

Açıklama

sodium_compare ( string $buf1 , string $buf2 ) : int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

buf1

buf2

Dönen Değerler