sodium_crypto_generichash_update

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_updateAdd message to a hash

Açıklama

sodium_crypto_generichash_update ( string &$state , string $msg ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

state

msg

Dönen Değerler