sodium_crypto_generichash

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichashGet a hash of the message

Açıklama

sodium_crypto_generichash ( string $msg [, string $key [, int $length = SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES ]] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

msg

key

length

Dönen Değerler