sodium_crypto_sign

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_signSign a message

Açıklama

sodium_crypto_sign ( string $msg , string $secret_key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

msg

secret_key

Dönen Değerler