sodium_crypto_stream_keygen

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_stream_keygenGet random bytes for key

Açıklama

sodium_crypto_stream_keygen ( void ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler