soundex

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

soundexBir dizgenin sestek anahtarını hesaplar

Açıklama

soundex ( string $dizge ) : string

dizge dizgesinin sestek (soundex) anahtarını hesaplar.

Sestek anahtarlarının özelliği aynı sesletime sahip sözcüklerin benzer sestek anahtarları üretmesi özelliğine dayanır. Böylece sesletimini bildiğiniz ama nasıl yazıldığını bilmediğiniz sözcükleri veritabanlarında arayabilirsiniz. Bu soundex işlevi ilk karakteri bir harf olmak üzere 4 karakter uzunluğunda bir dizge döndürür.

Bu kısmen Donald Knuth'un "The Art Of Computer Programming, vol. 3: Sorting And Searching", Addison-Wesley (1973), pp. 391-392'de açıkladığı bir soundex işlevine dayanır.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Sestek anahtarını bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - soundex() örnekleri

<?php
soundex
("Euler")       == soundex("Ellery");    // E460
soundex("Gauss")       == soundex("Ghosh");     // G200
soundex("Hilbert")     == soundex("Heilbronn"); // H416
soundex("Knuth")       == soundex("Kant");      // K530
soundex("Lloyd")       == soundex("Ladd");      // L300
soundex("Lukasiewicz") == soundex("Lissajous"); // L222
?>

Ayrıca Bakınız

  • levenshtein() - İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
  • metaphone() - Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
  • similar_text() - İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar