sql_regcase

(PHP 4, PHP 5)

sql_regcaseHarf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

sql_regcase ( string $dizge ) : string

Harf büyüklüğüne duyarsız eşleşme için düzenli ifade oluşturur.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

dizge ile harf büyüklüğüne duyarsız olarak eşleşecek bir düzenli ifade döndürür. Bu ifade, dizge dizgesinin her harfinin bir köşeli ayraç ifadesine dönüştürülmesiyle elde edilir; bu köşeli ayraç ifadesi karakterin büyük ve küçük harflerini içerir. Harf olmayan karakterler oldukları gibi bırakılırlar.

Örnekler

Örnek 1 - sql_regcase() örneği

<?php
echo sql_regcase("Foo - bar.");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

[Ff][Oo][Oo] - [Bb][Aa][Rr].

Sadece harf büyüklüğüne duyarlı düzenli ifadelerin desteklendiği durumlarda harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmeleri kullanmak için yararlıdır.