spliti

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

splitiBelirtilen dizgeyi harf büyüklüğüne duyarsız olarak düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

spliti ( string $şablon , string $dizge [, int $sınır = -1 ] ) : array

Belirtilen dizgeyi harf büyüklüğüne duyarsız düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler.

Harfleri eşleştirirken harf büyüklüğünü dikkate almaması dışında split() işlevi ile aynıdır.

Değiştirgeler

şablon

Harf büyüklüğüne duyarsız düzenli ifade.

Düzenli ifadelere özgü karakterlerden birine göre bölme yapmak isterseniz o karakteri öncelemeniz gerekir. Eğer spliti() işlevinin (veya bu konu ile ilgili diğer düzenli ifade işlevlerinin) tuhaf şeyler yaptığını düşünüyorsanız, PHP dağıtımının regex/ alt dizininde bulunan regex.7 kılavuz sayfasını okuyunuz. Bir kılavuz sayfası olması nedeniyle kabukta man /usr/local/src/regex/regex.7 komutunu vererek dosyayı okuyabilirsiniz.

dizge

Girdi dizgesi.

sınır

Bu değiştirge belirtilmişse, son elemanında dizge'nin kalanını içermek üzere en fazla sınır sayıda eleman içeren bir dizi dönecektir.

Dönen Değerler

Her elemanında, dizge dizgesinin, sınırları harf büyüklüğüne duyarsız şablon düzenli ifadesine göre belirlenen, alt dizgelerini içeren bir dizi döner.

şablon ile eşleşen n alt dizge varsa dönen dizi n+1 eleman içerecektir. Örneğin, şablon ile eşleşen hiçbir alt dizge yoksa, işlev tek elemanlı bir dizi döndürecektir. Bu durum dizge dizgesinin boş olduğu durumda da geçerlidir. Bir hata oluşursa işlev FALSE döndürür.

Örnekler

Bu örnekte, dizge 'a' harfi ayraç olarak kullanılarak ayrıştırılmaktadır:

Örnek 1 - spliti() örneği

<?php
$string 
"aBBBaCCCADDDaEEEaGGGA";
$chunks spliti ("a"$string5);
print_r($chunks);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] =>
  [1] => BBB
  [2] => CCC
  [3] => DDD
  [4] => EEEaGGGA
)

Ayrıca Bakınız

  • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
  • split() - Belirtilen dizgeyi düzenli ifadeye göre dizi elemanlarına böler
  • explode() - Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
  • implode() - Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder