str_rot13

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

str_rot13Bir dizgeye rot13 dönüşümü uygular

Açıklama

str_rot13 ( string $dizge ) : string

dizge değiştirgesine ROT13 kodlaması uygular ve elde edilen dizgeyi döndürür.

ROT13 kodlaması, harf olmayan karakterlere dokunmadan her harfi alfabede 13 harf kaydırır. Kodlama ve geriye kodlama aynı işlevle yapılır. Evvelce kodlanmış dizge değiştirge olarak aktarılırsa kodlanmamış dizge elde edilir. (İşlev İngiliz alfabesinin 26 harflik oluşuna dayanır. Türkçe'de 29 harf bulunduğunu unutmayın.)

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Belirtilen dizgenin ROT13 sürümü döner.

Örnekler

Örnek 1 - str_rot13() örneği

<?php

echo str_rot13('PHP 4.3.0'); // CUC 4.3.0

?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 İşlevin davranışı düzeltildi. Evvelce dizge gönderimli aktarıldığı için değişikliğe uğrardı.