stream_is_local

(PHP 5 >= 5.2.4, PHP 7)

stream_is_localAkım, bir yerel akımsa TRUE döner

Açıklama

stream_is_local ( mixed $akım_veya_url ) : bool

akım_veya_url ile belirtilen URL veya akım bir yerel akımsa TRUE döner.

Değiştirgeler

akım_veya_url

Sınanacak akım özkaynağı veya URL.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_is_local() örneği

Basit bir kullanım örneği.

<?php
var_dump
(stream_is_local("http://example.com"));
var_dump(stream_is_local("/etc"));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)