stream_notification_callback

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

stream_notification_callbacknotification bağlam değiştirgesi için bir geri çağırım işlevi

Açıklama

stream_notification_callback ( int $bildirim_kodu , int $önem , string $ileti , int $ileti_kodu , int $bayt_sayısı , int $azami_bayt_sayısı ) : void

Bir olay sırasında çağrılmak üzere notification bağlam değiştirgesi tarafından kullanılan bir geriçağırım işlevi.

Bilginize:

Bu gerçek bir işlev olmayıp, kullanacağınız işlevin bir örneği olarak tasarlanmıştır.

Değiştirgeler

bildirim_kodu

STREAM_NOTIFY_* bildirim sabitlerinden biri.

önem

STREAM_NOTIFY_SEVERITY_* bildirim sabitlerinden biri.

ileti

Olayı açıklayan bir ileti.

ileti_kodu

Olay için kullanılabilecek açıklayıcı bir ileti kodu.

Bu değerin anlamı kullanılacak sarmalayıcıya bağlıdır.

bayt_sayısı

Uygulanabilirse, aktarılacak baytların sayısı.

azami_bayt_sayısı

Uygulanabilirse, aktarılacak baytların azami sayısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - stream_notification_callback() örneği

<?php
function stream_notification_callback($bildirim_kodu$önem$ileti,
                      
$ileti_kodu$bayt_sayısı$azami_bayt_sayısı) {

    switch(
$bildirim_kodu) {
        case 
STREAM_NOTIFY_RESOLVE:
        case 
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED:
        case 
STREAM_NOTIFY_COMPLETED:
        case 
STREAM_NOTIFY_FAILURE:
        case 
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT:
            
var_dump($bildirim_kodu$önem$ileti$ileti_kodu,
                     
$bayt_sayısı$azami_bayt_sayısı);
            
/* yoksay */
            
break;

        case 
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED:
            echo 
"Yönlendirildiği yer: "$ileti;
            break;

        case 
STREAM_NOTIFY_CONNECT:
            echo 
"Bağlandı...";
            break;

        case 
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS:
            echo 
"Alınan dosya boyu: "$azami_bayt_sayısı;
            break;

        case 
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS:
            echo 
"Bulunan MIME türü: "$ileti;
            break;

        case 
STREAM_NOTIFY_PROGRESS:
            echo 
"Biraz işlem yapılıp, "$bayt_sayısı" bayt indirildi";
            break;
    }
    echo 
"\n";
}

$ctx stream_context_create(null, array("notification" => "stream_notification_callback"));

file_get_contents("http://php.net/contact"false$ctx);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bağlandı...
Bulunan MIME türü: text/html; charset=utf-8
Yönlendirildiği yer: http://no.php.net/contact
Bağlandı...
Alınan dosya boyu: 0
Bulunan MIME türü: text/html; charset=utf-8
Yönlendirildiği yer: http://no.php.net/contact.php
Bağlandı...
Alınan dosya boyu: 4589
Bulunan MIME türü: text/html;charset=utf-8
Biraz işlem yapılıp, 0 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 0 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 0 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 1440 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 2880 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 4320 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 5760 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 6381 bayt indirildi
Biraz işlem yapılıp, 7002 bayt indirildi

Örnek 2 - Komut satırı istemcisi için basit bir ilerleme çubuğu

<?php
function usage($argv) {
    echo 
Kullanım:\n";
    printf("
\tphp %<http://example.com/file> <yereldosya>\n", $argv[0]);
    
exit(1);
}

function 
stream_notification_callback($bildirim_kodu$önem$ileti,
                      
$ileti_kodu$bayt_sayısı$azami_bayt_sayısı) {
    static 
$dosyaboyu null;

    switch(
$bildirim_kodu) {
    case 
STREAM_NOTIFY_RESOLVE:
    case 
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED:
    case 
STREAM_NOTIFY_COMPLETED:
    case 
STREAM_NOTIFY_FAILURE:
    case 
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT:
        
/* yoksay */
        
break;

    case 
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED:
        echo 
"Yönlendirildiği yer: "$ileti"\n";
        break;

    case 
STREAM_NOTIFY_CONNECT:
        echo 
"Bağlandı...\n";
        break;

    case 
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS:
        
$dosyaboyu $azami_bayt_sayısı;
        echo 
"Dosya uzunluğu: "$dosyaboyu"\n";
        break;

    case 
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS:
        echo 
"MIME türü: "$ileti"\n";
        break;

    case 
STREAM_NOTIFY_PROGRESS:
        if (
$bayt_sayısı 0) {
            if (!isset(
$dosyaboyu)) {
                
printf("\rDosya uzunluğu bilinmiyor... %2d kb alındı..",
                      
$bayt_sayısı/1024);
            } else {
                
$length = (int)(($bayt_sayısı/$dosyaboyu)*100);
                
printf("\r[%-100s] %%%d (%2d/%2d kb)"str_repeat("=",
                
$length). ">"$length, ($bayt_sayısı/1024), $dosyaboyu/1024);
            }
        }
        break;
    }
}

isset(
$argv[1], $argv[2]) or usage($argv);

$ctx stream_context_create(null
          array(
"notification" => "stream_notification_callback"));

$fp fopen($argv[1], "r"false$ctx);
if (
is_resource($fp) && file_put_contents($argv[2], $fp)) {
    echo 
"\nBitti!\n";
    exit(
0);
}

$err error_get_last();
echo 
"\nHataaaa..\n"$err["message"], "\n";
exit(
1);
?>

Yukarıdaki örneği şu komutla çalıştıralım: php -n fetch.php http://no2.php.net/get/php-5-LATEST.tar.bz2/from/this/mirror php-latest.tar.bz2. Çıktı şöyle olacaktır:

Bağlandı...
MIME türü: text/html; charset=utf-8
Yönlendirildiği yer: http://no2.php.net/distributions/php-5.2.5.tar.bz2
Bağlandı...
Dosya uzunluğu: 7773024
MIME türü: application/octet-stream
[===============>            ] %40 (3076/7590 kb)

Ayrıca Bakınız