Bağlam değiştirgeleri

Bağlam değiştirgeleriBağlam değiştirgesi listeleme

Açıklama

Bu değiştirgeler bir bağlama stream_context_set_params() işlevi kullanılarak atanabilir.

Değiştirgeler

notification callable

Bir akımda bir olayın sonucunda tetiklenecek geri çağırım işlevi.

Daha fazla bilgi için stream_notification_callback() işlevine bakınız.