stream_set_blocking

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_set_blockingAkımın engelleme kipini ayarlar

Açıklama

stream_set_blocking ( resource $akım , int $kip ) : bool

Belirtilen akım'ın engelleme kipini ayarlar.

Bu işlev, engellenmeyen kipi destekleyen her akımla çalışır (şimdilik, normal dosyalar ve soket akımları).

Değiştirgeler

akım

Dosya tanıtıcı.

kip

0 belirtilirse engellenmeyen kipe, 1 belirtilirse engellenen kipe geçilir. Bu, fgets() ve fread() gibi akımdan okuma yapan işlevleri etkiler. Engellenmeyen kipte bir fgets() çağrısı hemen dönerken, engellenen kipte akımdan veriyi alana kadar bekler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 PHP 4.3.0 öncesinde bu işlev sadece soketlere dayalı akımlarla çalışırdı.

Notlar

Bilginize:

Bu işlevin ismi başta set_socket_blocking() idi, sonradan socket_set_blocking() oldu, fakat artık bu isimlerin kullanımı önerilmiyor.

Ayrıca Bakınız

  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde belirtilen zaman aşımı ile select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır