fgets

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fgetsDosya tanıtıcısından bir satır döndürür

Açıklama

fgets ( resource $dt [, int $uzunluk ] ) : string

Belirtilen dosya tanıtıcısından bir satır döndürür.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

uzunluk

uzunluk - 1 bayt okununca bir satırsonu karakterinde veya dosya sonunda (hangisi önce vuku bulursa) okuma işlemi durur. Bir uzunluk belirtilmezse akımdan okuma işlemi satırın sonuna erişilinceye kadar sürdürülür.

Bilginize:

PHP 4.3.0'a kadar, uzunluk belirtilmediğinde satır uzunluğu 1024 bayt kabul edilirdi. Bir dosyadaki satırların büyük çoğunluğu 8KB'tan büyükse, azami bir uzunluk belirtmek betiğiniz için daha verimli olabilir.

Dönen Değerler

Dosya tanıtıcısı dt ile belirtilen bir dosyadan uzunluk - 1 baytlık veriyi bir dizge içinde döndürür.

Bir hata oluşursa FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 fgets() dosyaları ikil kipte okumaya başladı.
4.2.0 uzunluk değiştirgesi isteğe bağlı oldu.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın satır satır okunması

<?php
$dt 
= @fopen("/tmp/inputfile.txt""r");
if (
$dt) {
    while (!
feof($dt)) {
        
$tampon fgets($dt4096);
        echo 
$tampon;
    }
    
fclose($dt);
}
?>

Notlar

Bilginize: Eğer PHP'nin Macintosh bilgisayarlarda çalışırken veya bu bilgisayarlarda oluşturulmuş dosyalarla çalışırken satır sonlarını tanımamaması gibi bir sorunla karşılaşırsanız, auto_detect_line_endings çalışma anı seçeneğini etkin kılarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Bilginize:

fgets() işlevinin 'C' dilindeki anlamlandırılmasını bilenler dosya sonu karakterinin (EOF) döndürülüşü ile ilgili farka dikkat etmelidir.

Ayrıca Bakınız

  • fgetss() - Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fgetc() - Dosya tanıtıcısından bir karakter döndürür
  • stream_get_line() - Akımdan belirtilen ayraca kadar bir satır döndürür
  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar
  • popen() - Bir süreç tanıtıcısı açar
  • fsockopen() - Bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar
  • stream_set_timeout() - Akımın zaman aşımı süresini ayarlar