stream_socket_sendto

(PHP 5, PHP 7)

stream_socket_sendtoBir sokete bağlı olsun ya da olmasın, bir ileti gönderir

Açıklama

stream_socket_sendto ( resource $soket , string $veri [, int $seçenekler = 0 [, string $adres ]] ) : int

soket üzerinden belirtilen veriyi gönderir.

Değiştirgeler

soket

Verinini gönderileceği soket.

veri

Gönderilecek veri.

seçenekler

seçenekler değeri aşağıdakilerin bir birleşimi olabilir:

seçenekler değiştirgesi için olası değerler
STREAM_OOB Band-dışı veri gönderir.

adres

Bu değiştirgede bir adres belirtilmezse soket akımı oluşturulurken belirtilen adres kullanılır.

Bir adres belirtilecekse IPv4 notkalı dördül (veya IPv6) adres belirtilmelidir.

Dönen Değerler

Sonuçlanan kod bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_sendto() örneği

<?php
/* localhost üzerinde 1234 portunu açalım */
$socket stream_socket_client('tcp://127.0.0.1:1234');

/* Alışılmış kanallardan sıradan bir veri gönderelim. */
fwrite($socket"Normal veri aktarımı.");

/* Band dışı olarak biraz daha veri gönderelim. */
stream_socket_sendto($socket"Band Dışı Veri."STREAM_OOB);

/* Portu kapatalım */
fclose($socket);
?>

Ayrıca Bakınız