strip_tags

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strip_tagsBir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar

Açıklama

strip_tags ( string $dizge [, string $ayıklanmayacaklar ] ) : string

Bu işlev belirtilen dizge dizgesinden tüm HTML ve PHP etiketleri ayıklanmış olarak bir dizge döndürmeye çalışır. fgetss() işlevinin kullandığı etiket ayıklama motoru kullanılır.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

ayıklanmayacaklar

Seçimlik olan bu değiştirgede ayıklanmayacak etiketleri belirtebilirsiniz.

Bilginize:

HTML içi açıklamalar ile PHP etiketleri de ayıklanır ve bu durum ayıklanmayacaklar ile değiştirilemez.

Dönen Değerler

Ayıklanmış dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 strip_tags() ikil olarak güvenilir kılındı.
4.3.0 HTML içi açıklamalar da ayıklanabilir oldu.
4.0.0 ayıklanmayacaklar değiştirgesi eklendi

Örnekler

Örnek 1 - strip_tags() örneği

<?php
$metin 
'<p>Deneme paragrafı.</p><!-- Açıklama --> ' .
         
'<a href="#capa">Başka bir metin</a>';
echo 
strip_tags($metin);
echo 
"\n";

// <p> ve <a>'ya izin verelim
echo strip_tags($metin'<p><a>');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Deneme paragrafı. Başka bir metin
<p>Deneme paragrafı.</p> <a href="#capa">Başka bir metin</a>

Notlar

Uyarı

strip_tags() işlevi HTML doğrulaması yapmadığından kısmen veya tamamen bozuk etiketler nedeniyle beklenenden daha az metin veya veri elde edilebilir.

Uyarı

Bu işlev ayıklanmayacaklar değiştirgesinde belirtilen etiketlerdeki özniteliklerde, haylaz bir kullanıcıyı baştan çıkarabilecek bilgiler içerebilen style ve onmouseover öznitelikleri dahil, bir değişiklik yapmaz.

Ayrıca Bakınız